/

Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Welsh, Media and Public Relations) BA (Hons)

Swansea University

Key information

Data source: UCAS & IDP CONNECT

 • UCAS Course Code

  QP5H

 • Study mode

  Full-time

 • University Ranking

  35th

  4
 • Subject Ranking

  7th

  16 (Communication & Media Studies)
 • Entry Standards

  The average UCAS tariff score of new students entering the university.

  Read more

  131

 • Graduate Prospects

  A guide to the success of graduates on completion of their courses at the university.

  Read more

  92

  / 100
 • Student Satisfaction

  A guide to how satisfied students are with the quality of teaching they receive.

  Read more

  4.17

  / 5.00
 • Qualification

  BA (Hons)

 • Application deadline

  15-Jan

  Read more: Applying to university

 • Start date

  21-SEP-20

Course Summary

Mae’r BA Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Dengys yr ystadegau fod ein graddedigion yn llwyddo i gael swyddi proffesiynol o safon, a hynny o fewn ychydig fisoedd i raddio. Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig.Mae’r BBC, S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymraeg i Oedolion Gwent, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cronfa’r Loteri Fawr a Chyngor Sir Caerfyrddin ymhlith y sefydliadau a’r cwmnïau sy’n cyflogi ein graddedigion.O ran y Gymraeg, mae gwahanol fathau o fodiwlau y gelli di eu dilyn yn Abertawe. Mae gennym:- fodiwlau iaith (e.e. Iaith a Chymdeithas; Cyfieithu; Gweithio mewn Dwy Iaith; Sgiliau Iaith); - modiwlau llenyddiaeth (e.e. Drama’r Gymraeg; Canu Protest; O Ddafydd ap I Mererid Hopwood; Gwlad Beirdd a Storïwyr); - modiwlau ar bolisi a chyfraith iaith (e.e. Statws y Gymraeg; Y Gymraeg, Datganoli a’r Gyfraith; Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg). O ran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, bydd y cwrs yn dy helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o ddamcaniaethau yn y meysydd hyn. Byddi di hefyd yn datblygu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol a’r effaith y maent yn ei chael ar gymdeithas a’r byd busnes.Byddi’n cael dy ddysgu gan ddarlithwyr sy’n derbyn bri rhyngwladol am eu gwaith ymchwil ac sy’n arwain yn eu meysydd. Yn yr asesiad REF diwethaf, barnwyd bod 100% o waith ymchwil y staff o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff Adran y Gymraeg. At hyn, mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd! Am ragor o wybodaeth: https://www.swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adran-y-gymraeg/ neu https://www.swansea.ac.uk/mediastudies/**Rydym yn gwarantu y cewch gynnig amodol ar gwrs ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd gofynion y pwnc yn berthnasol. Dewch draw i’n Diwrnod Agored nesaf neu cysylltwch am ragor o wybodaeth.**

Entry Requirements

Choose qualification

A level
 • A level
 • Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015)
 • GCSE/National 4/National 5
 • International Baccalaureate Diploma Programme
 • Access to HE Diploma
 • Extended Project

Grades / Points

BBB

University information

University Ranking

35th

About this University

Swansea University is set on two beachfront campuses either side of Swansea's bustling city centre, offering students the perfect combination of study and seaside living. The university provides outstanding teaching, learning and positive outcomes for its students (awarded a gold rating, TEF 2018).

Address

Singleton Park Campus

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

UNITED KINGDOM