Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.
Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymdeithaseg BA (Hons)

Bangor University

Add to favourites
UCAS CODE: X316

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

 • Location

  Main Site

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  26-SEP-22

 • Duration

  3 Years

Course summary

Cwrs cyfrwng Cymraeg yw hwn. Am y cwrs cyfrwng Saesneg, gweler Childhood and Youth Studies and Sociology, X315.Mae'r pynciau hyn yn eich galluogi i astudio materion sy'n effeithio ar fywydau plant yng nghyd-destun ehangach strwythurau cymdeithasol. Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau sy'n berthnasol i blentyndod ac ieuenctid yn yr 21ain ganrif ac yn ymchwilio i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n dylanwadu ar ein hymddygiad, ein credoau a'n hunaniaeth. Byddwch yn ymdrin â chysylltiadau beunyddiol bywyd bob dydd, sefydliadau cymdeithasol mawr, mudiadau cymdeithasol a phrosesau byd-eang i gael gwell dealltwriaeth ar effaith y byd cymdeithasol ar blant a phobl ifanc.Mae Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymdeithaseg yn cyd-fynd â’i gilydd yn naturiol. Maent yn cefnogi dull cyfun o ddeall datblygiad plant a phobl ifanc o safbwyntiau cymdeithasol, gan annog dealltwriaeth o'r elfennau hyn yn y meysydd sy'n effeithio fwyaf ar fywydau plant a phobl ifanc, megis eu haddysg, eu rhyngweithio â chyfoedion ac oedolion a'u lles. Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i astudio Cymdeithaseg fel rhan o radd gydanrhydedd (50% Cymdeithaseg, 50% Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid).Ymchwil i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n siapio ymddygiad, credoau a hunaniaeth pobl yw cymdeithaseg. Mae'r maes yn cynnwys archwilio ymwneud beunyddiol pobl â'i gilydd, wyneb yn wyneb, sefydliadau cymdeithasol mawr, mudiadau cymdeithasol a phrosesau byd-eang. Trwy ddeall y byd cymdeithasol, rydym yn ennill gwell dealltwriaeth ohonom ein hunain a'n sefyllfaoedd cymdeithasol ein hunain. Yn y rhan Plentyndod ac Ieuenctid y cwrs, byddwch yn astudio pynciau arloesol, a arweinir gan staff addysg profiadol, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud â bywydau plant.Mae opsiynau 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol' a 'Blwyddyn ar Leoliad' ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd gennych y cyfle i ystyried yr opsiynau hyn yn llawn ar ôl cychwyn eich cwrs ym Mangor a gallwch wneud cais i drosglwyddo i un o’r opsiynau yma ar yr adeg priodol. Mae mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar ein gwefan, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad.

Application deadline

15 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

Information not available

Please check with the institution for most up to date details.

University information

Bangor University

 • University League Table

  65th

 • Campus address

  Bangor University, Bangor (Wales), LL57 2DG, Wales

Subject rankings

 • Subject ranking

  16th out of 84 2

  28th out of 105 16

  18th out of 38

 • Entry standards

  / Max 201
  139 67%

  19th

  1
 • Graduate prospects

  / Max 100
  74.0 74%

  21st

  22
 • Student satisfaction

  / Max 5
  3.90 78%

  67th

  15
 • Entry standards

  / Max 212
  122 63%

  37th

  32
 • Graduate prospects

  / Max 100
  50.0 50%

  52nd

  6
 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.12 83%

  19th

  8
 • Entry standards

  / Max 162
  132 81%

  5th

 • Graduate prospects

  / Max 100
  n/a

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.07 81%

  22nd

Suggested courses

University of Gloucestershire
SIMILAR RANKING

Early Childhood Studies (with Foundation) BA (Hons)

University of Gloucestershire

Childhood & Youth Studies league table

56
City, University of London
MOST VIEWED

Media, Communication and Sociology BSc (Hons)

City, University of London

University league table

54

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!