Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.
Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

 • Location

  Main Site (Aberystwyth)

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  26-SEP-22

 • Duration

  3 Years

Course summary

Wrth ddewis astudio BA Creu Perfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth cewch brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Byddwch yn astudio mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, a staff brwdfrydig fydd yn eich ysbrydoli. Cewch ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, ac mi fydd yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau deallusol, perfformiadol a thechnegol.Dyma rai o'r rhesymau dros astudio Creu Perfformio yn Aberystwyth:- adran egnïol a chreadigol lle daw drama a theatr, ffilm a’r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr ynghyd- cyfuniad unigryw o ddulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’r pwnc- staff dysgu rhagorol ag ystod eang o arbenigedd ym maes ymchwil a chreu theatr yn broffesiynol- cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant fel National Theatre Wales, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Quarantine a Theatr Genedlaethol Cymru- cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, pob un ag adnoddau technegol hyblyg; dwy stiwdio fawr ag offer o safon broffesiynol a rigiau goleuadau digidol a reolir drwy ETC Congo a phaneli rheoli Strand Lighting, offer PA Yamaha a Soundcraft, systemau clyweledol Sanyo a goleuadau Strand, a dau NXAMP; yn ogystal â chyfleusterau gwisgoedd a wardrob- cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau ar y campws, sef un o’r canolfannau celfyddydau mwyaf yng Nghymru, sy’n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd- cymdeithasau drama egnïol myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth- lleoliad daearyddol unigryw- cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol.**Cyflogadwyedd**Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’n holl weithgareddau. Byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae: gweithio’n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu perfformiadau byw; defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a sgiliau datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd; ymchwilio, cloriannu a threfnu gwybodaeth; saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd; gweithio’n annibynnol a gydag eraill; trefnu'ch amser a defnyddio'ch sgiliau’n effeithiol; gwrando ar gyngor beirniadol a’i ddefnyddio; eich cymell eich hun ac arfer hunanddisgyblaeth; defnyddio amryw o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth; dangos mentergarwch wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y mae'n bosib y byddwch yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.**Y flwyddyn gyntaf:**- modiwlau rhagarweiniol ar greu, meddwl ac astudio- dulliau cyfoes o greu theatr mewn stiwdio ac ar safle penodol- enydau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym maes drama a’r theatr- dadansoddi drama, theatr a pherfformio.**Yr ail flwyddyn:**- dulliau cyfoes o greu theatr o safbwynt ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol- gwaith cynhyrchu ar raddfa lawn- actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio, a dylunio- datblygiad y Theatr Ewropeaidd fodern- Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes- theatr a’r gymdeithas gyfoes- y cyfryngau newydd ac ysgrifennu ar gyfer perfformio.**Y flwyddyn olaf:**- creu gwaith creadigol annibynnol- cwblhau prosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch- meithrin eich sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu unigol ac mewn grŵp- datblygu'ch sgiliau mentergarwch drwy gynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol- ysgrifennu sgript i'ch drama eich hun- astudio modiwlau arbenigol a all ymdrin â phynciau megis: gofod, lle a thirwedd, perfformio ac athroniaeth, perfformio, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformio a phensaern

Application deadline

26 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

£ 14,300per year

Tuition fees shown are for indicative purposes and may vary. Please check with the institution for most up to date details.

Do you need to know more?

Ask a question directly and subscribe to this university

REQUEST INFO

University information

Aberystwyth University

 • University League Table

  58th

 • Campus address

  Aberystwyth University, Penglais, Aberystwyth, United Kingdom, SY23 3FL, Wales

Welcoming international students since 1872. Over 100 different nationalities are represented on campus, creating a truly multicultural learning environment.
Highly-rated teaching (TEF Gold) and a high rate of graduate employability.
Generous scholarships and bursaries for international students.

Subject rankings

 • Subject ranking

  45th out of 103 21

 • Entry standards

  / Max 196
  130 68%

  37th

  4
 • Graduate prospects

  / Max 100
  50.0 50%

  65th

  37
 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.30 86%

  13th

  1

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!