We use cookies to ensure the best user experience and to serve tailored advertising. To learn more about our cookies and how to manage them, please visit our cookie policy

I AGREE
Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.
Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

Cymraeg a Ffrangeg BA (Hons)

Cardiff University

Add to favourites

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

 • Location

  Main Site - Cardiff

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  27-SEP-21

 • Duration

  4 Years

Course summary

Trwy gyfuno Cymraeg a Ffrangeg, byddwch yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les yn y byd gwaith byd-eang ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl.Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern.Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa.Mae Ffrainc yn ffigwr pwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Mae Ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang. Rydym ni’n cynnig Ffrangeg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. O ran caffael iaith, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu, a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau clyweledol. Yn eich blwyddyn gyntaf, yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs.Bydd eich dealltwriaeth o’r Ffrangeg yn cael ei datblygu a’i mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith. Mae'n bwysig cofio nad yw astudio ieithoedd yn golygu astudio’r iaith a dim arall. Mae'n golygu ymchwilio i sawl agwedd ar wlad. Yng Nghaerdydd, rydym ni’n anelu at gynnig cwrs gwirioneddol eang gan gynnwys modiwlau dewisol mewn ffilm, llenyddiaeth, hanes celf, gwleidyddiaeth a hanes.Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar.Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr.Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych hyfedredd iaith lefel uchel yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol o lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Cymreig a Ffrengig.Nodweddion nodedigCymraeg• y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle• modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith• ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa• y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa• y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol• y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil• y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolynFFRANGEG• modiwlau craidd sy’n gwarantu sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn caniatáu, gyda chyngor gan eich tiwtor personol, ichi fireinio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol• addysgu dan arweiniad ymchwil sy’n eich galluogi i ymgysylltu â syniadau newydd sy’n helpu i lunio dyfodol astudiaethau Ffrangeg• llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddyn Ffrangeg Safon Uwch• y cyfle i dreu

Application deadline

15 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

£ 17,450per year

Tuition fees shown are for indicative purposes and may vary. Please check with the institution for most up to date details.

Entry requirements

University information

Cardiff University

 • University League Table

  30th

 • Campus address

  Cardiff University, PO Box 921, Cardiff, Cardiff, CF10 3XQ, Wales

Cardiff University is a global institution, with over 7,900 international students from more than 130 countries.
The university welcomes applications from international students and offer specialist facilities and dedicated support to help with a student’s studies.
Cardiff came second in the 2020 Natwest Student Living Index for monthly rental costs in UK university cities, and twelfth in terms of overall living costs.

Subject rankings

 • Subject ranking

  2nd out of 9 2

  30th out of 49 2

 • Entry standards

  / Max 199
  153 78%

  3rd

  1
 • Graduate prospects

  / Max 100
  85 85%

  1st

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.58 92%

  2nd

  5
 • Entry standards

  / Max 226
  143 65%

  25th

  1
 • Graduate prospects

  / Max 100
  70 70%

  37th

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.26 85%

  15th

  2

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!