Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.

Change here for Clearing courses

Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

You are looking at:

Courses starting in 2023

OK, GOT IT

Looking for Clearing information?

CHANGE

Cymraeg (Welsh) and History BA (Hons)

Bangor University

Add to favourites
UCAS CODE: QV51

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

 • Location

  Main Site

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  25-SEP-23

 • Duration

  3 Years

Course summary

Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i astudio'r cysylltiadau sydd rhwng hanes, llenyddiaeth ac iaith. Cewch astudio modiwlau hanes Cymru a dewis hefyd o blith modiwlau sy'n ymdrin â hanes Prydain, Ewrop a'r byd ehangach. Mae'r ddarpariaeth Gymraeg yn amrywio o chwedlau'r Mabinogi i lenyddiaeth gyfoes. Bydd eich astudiaethau ieithyddol yn cwmpasu hanes y Gymraeg a'i defnydd ymarferol at fyd gwaith wrth baratoi ar gyfer cyflogaeth mewn meysydd fel y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, darlledu, cyhoeddi, addysgu, cyfieithu a'r celfyddydau.Mae opsiynau 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol' a 'Blwyddyn ar Leoliad' ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd gennych y cyfle i ystyried yr opsiynau hyn yn llawn ar ôl cychwyn eich cwrs ym Mangor a gallwch wneud cais i drosglwyddo i un o’r opsiynau yma ar yr adeg priodol. Mae mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar ein gwefan, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad.Os nad oes gennych mo'r cymwysterau gofynnol ar gyfer cwrs lefel gradd hwn, neu os ydych am fynd yn ôl i addysg yn dilyn cyfnod i ffwrdd, yna gall Rhaglen Blwyddyn Sylfaen fod y dewis iawn i chi. Gwnewch gais am Cymraeg i ddechreuwyr (gyda Blwyddyn Sylfaen) Q565 neu History (with Foundation Year) V10F.

Application deadline

25 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

Information not available

Please check with the institution for most up to date details.

Entry requirements

Choose a qualification

A level :

Gan gynnwys gradd B mewn Cymraeg (neu radd B mewn pwnc Celfyddydau neu Dyniaethau a astudir drwy gyfrwng y Gymraeg (e.e. Ffrangeg, Almaeneg, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol). Hanes yn ddymunol ond ddim yn angenrheidiol. Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol.Including a grade B in Welsh (or a grade B in an Arts or Humanities subject studied through the medium of Welsh - e.g. French, German, History, Geography, Religious Studies). History preferred but not required. General Studies and K

VIEW MORE

University information

Bangor University

 • University League Table

  63rd

 • Campus address

  Bangor University, Bangor (Wales), LL57 2DG, Wales

Subject rankings

 • Subject ranking

  56th out of 91 7

  3rd out of 8 1

 • Entry standards

  / Max 213
  105 54%

  77th

  36
 • Graduate prospects

  / Max 100
  63.0 63%

  33rd

  18
 • Student satisfaction

  / Max 5
  3.85 77%

  66th

  25
 • Entry standards

  / Max 199
  173 94%

  4th

 • Graduate prospects

  / Max 100
  n/a

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.30 86%

  3rd

  2

Suggested courses

Cardiff University
SIMILAR RANKING

Cymraeg BA (Hons)

Cardiff University

Celtic Studies league table

30
University of Nottingham
MOST VIEWED

History BA (Hons)

University of Nottingham

University league table

25

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!