Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.
Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Welsh, Media and Public Relations) BA (Hons)

Swansea University

Add to favourites

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

 • Location

  Singleton Park Campus

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  26-SEP-22

 • Duration

  3 Years

Course summary

Mae’r BA Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Dengys yr ystadegau fod ein graddedigion yn llwyddo i gael swyddi proffesiynol o safon, a hynny o fewn ychydig fisoedd i raddio. Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig.Mae’r BBC, S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymraeg i Oedolion Gwent, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cronfa’r Loteri Fawr a Chyngor Sir Caerfyrddin ymhlith y sefydliadau a’r cwmnïau sy’n cyflogi ein graddedigion.O ran y Gymraeg, mae gwahanol fathau o fodiwlau y gelli di eu dilyn yn Abertawe. Mae gennym:- fodiwlau iaith (e.e. Iaith a Chymdeithas; Cyfieithu; Gweithio mewn Dwy Iaith; Sgiliau Iaith); - modiwlau llenyddiaeth (e.e. Drama’r Gymraeg; Canu Protest; O Ddafydd ap I Mererid Hopwood; Gwlad Beirdd a Storïwyr); - modiwlau ar bolisi a chyfraith iaith (e.e. Statws y Gymraeg; Y Gymraeg, Datganoli a’r Gyfraith; Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg). O ran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, bydd y cwrs yn dy helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o ddamcaniaethau yn y meysydd hyn. Byddi di hefyd yn datblygu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol a’r effaith y maent yn ei chael ar gymdeithas a’r byd busnes.Byddi’n cael dy ddysgu gan ddarlithwyr sy’n derbyn bri rhyngwladol am eu gwaith ymchwil ac sy’n arwain yn eu meysydd. Yn yr asesiad REF diwethaf, barnwyd bod 100% o waith ymchwil y staff o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff Adran y Gymraeg. At hyn, mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd! Am ragor o wybodaeth: https://www.swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adran-y-gymraeg/ neu https://www.swansea.ac.uk/mediastudies/**Rydym yn gwarantu y cewch gynnig amodol ar gwrs ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd gofynion y pwnc yn berthnasol. Dewch draw i’n Diwrnod Agored nesaf neu cysylltwch am ragor o wybodaeth.**

Application deadline

26 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

£ 15,400per year

Tuition fees shown are for indicative purposes and may vary. Please check with the institution for most up to date details.

Do you need to know more?

Ask a question directly and subscribe to this university

REQUEST INFO

University information

Swansea University

 • University League Table

  29th

 • Campus address

  Swansea University, Singleton Park, Swansea, Swansea, SA2 8PP, Wales

Swansea University, established in 1920 is renowned for its research reputation, teaching excellence and its unique seafront location.
Swansea is an international university with students from over 130 countries and a strong international academic community.
The university has a friendly campus community, offering specialist support for international students.

Subject rankings

 • Subject ranking

  9th out of 10 1

  8th out of 97

 • Entry standards

  / Max 199
  146 87%

  2nd

  4
 • Graduate prospects

  / Max 100
  60.0 60%

  7th

  2
 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.52 90%

  3rd

  1
 • Entry standards

  / Max 190
  134 67%

  24th

  3
 • Graduate prospects

  / Max 100
  80.0 80%

  6th

  5
 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.37 87%

  1st

  40

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!