Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.
Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol (Welsh with Creative Writing) BA (Hons)

Bangor University

Add to favourites
UCAS CODE: Q5WK

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

 • Location

  Main Site

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  25-SEP-23

 • Duration

  3 Years

Course summary

O dan hyfforddiant rhai o awduron blaenllaw Cymru, mae'r cwrs unigryw hwn yn eich galluogi i gyfuno astudio Cymraeg ag ysgrifennu creadigol. Byddwch yn astudio modiwlau sy'n seiliedig ar ymarfer mewn barddoniaeth, ysgrifennu rhyddiaith, ysgrifennu sgriptiau a drama, a bydd eich sgiliau ieithyddol a chyflogadwyedd yn cael eu gwella ymhellach gan fodiwlau sy'n ymwneud â defnydd proffesiynol o'r Gymraeg. Byddwch yn archwilio cywreinrwydd a grym creadigol y Gymraeg ac yn astudio modiwlau academaidd mwy traddodiadol eu naws, a siwrnai a allai arwain at yrfa fel sgriptiwr, awdur, golygydd, neu lywodraeth leol, darlledu ac addysgu.Os ydych chi yn eich elfen yn darllen llenyddiaeth Gymraeg ac o ddifri ynglŷn â datblygu eich ysgrifennu eich hun, efallai mai BA Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol yw’r cwrs gradd ar eich cyfer chi! Bydd modiwlau amrywiol – rhai’n canolbwyntio ar feirdd o Aneirin hyd at Catrin Dafydd, nofelwyr o Daniel Owen hyd at Manon Steffan Ros, a dramodwyr o Saunders Lewis hyd at Aled Jones Williams - yn cyfoethogi eich profiad llenyddol ac yn bwydo eich creadigrwydd. A than arweiniad darlithwyr sy’n awduron profiadol, bydd cyfle i ddatblygu eich ysgrifennu creadigol chithau o fewn cyfres o fodiwlau arbenigol. Cewch gyfle o fewn y radd hon nid yn unig i astudio a mwynhau un o lenyddiaethau Celtaidd hynotaf y byd, ond cyfle hefyd i ddilyn modiwlau mwy ymarferol eu gogwydd a fydd yn baratoad ardderchog ar gyfer gyrfa a swydd. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ymchwilio’n annibynnol, i feddwl yn wreiddiol, i ddod i adnabod llenyddiaeth Gymraeg a diwylliant Cymru mewn dyfnder ac i feistroli gwahanol gyweiriau’r iaith. Cewch ymwybyddiaeth hefyd o’r Gymraeg mewn cyd-destunau rhyngwladol ehangach. Beth yw perthynas y Gymraeg ag ieithoedd eraill y byd? Sut mae ffawd yr iaith yn cymharu ag ieithoedd fel Basgeg a Gwyddeleg? Sut mae llenorion a beirdd Cymru wedi ymateb i themâu byd-eang fel caethwasiaeth, yr Holocost a her ecolegol y byd modern diwydiannol? O’r cyfnodau cynharaf hyd at y presennol, mae’r dewisiadau o ran modiwlau yn eang a’r cyfleoedd i ehangu eich gorwelion yn ddi-ben-draw. Mae opsiynau 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol' a 'Blwyddyn ar Leoliad' ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd gennych y cyfle i ystyried yr opsiynau hyn yn llawn ar ôl cychwyn eich cwrs ym Mangor a gallwch wneud cais i drosglwyddo i un o’r opsiynau yma ar yr adeg priodol. Mae mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar ein gwefan, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad.Os nad oes gennych mo'r cymwysterau gofynnol ar gyfer cwrs lefel gradd hwn, neu os ydych am fynd yn ôl i addysg yn dilyn cyfnod i ffwrdd, yna gall Rhaglen Blwyddyn Sylfaen fod y dewis iawn i chi. Gwnewch gais am Cymraeg i ddechreuwyr (gyda Blwyddyn Sylfaen) Q565.

Application deadline

25 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

Information not available

Please check with the institution for most up to date details.

Entry requirements

Choose a qualification

A level :

Gan gynnwys gradd B mewn Cymraeg (neu radd B mewn pwnc Celfyddydau neu Dyniaethau a astudir drwy gyfrwng y Gymraeg (e.e. Ffrangeg, Almaeneg, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol). Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol.Including a grade B in Welsh (or a grade B in an Arts or Humanities subject studied through the medium of Welsh - e.g. French, German, History, Geography, Religious Studies). General Studies and Key Skills not normally accepted.

VIEW MORE

University information

Bangor University

 • University League Table

  63rd

 • Campus address

  Bangor University, Bangor (Wales), LL57 2DG, Wales

Subject rankings

 • Subject ranking

  3rd out of 8 1

  38th out of 55 21

 • Entry standards

  / Max 199
  173 94%

  4th

 • Graduate prospects

  / Max 100
  n/a

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.30 86%

  3rd

  2
 • Entry standards

  / Max 168
  101 48%

  47th

  28
 • Graduate prospects

  / Max 100
  45.0 45%

  17th

  1
 • Student satisfaction

  / Max 5
  3.95 79%

  23rd

  25

Suggested courses

University of Salford
SIMILAR RANKING

Creative Writing (Multidiscipline) BA (Hons)

University of Salford

Creative Writing league table

35
University of East Anglia UEA
MOST VIEWED

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

University of East Anglia UEA

University league table

27

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!