Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.
Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg BSc (Hons)

Cardiff University

Add to favourites

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Science (with Honours) - BSc (Hons)

 • Location

  Main Site - Cardiff

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  26-SEP-22

 • Duration

  3 Years

Course summary

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru. Bwriedir i’r cyfuniad hwn gwella amrywiaeth y cyfleoedd gwaith proffesiynol sydd ar gael i raddedigion wrth roi addysg amlddisgyblaethol ac eang ym meysydd Rheoli Busnes a’r Gymraeg, yn ogystal â chynnig opsiynau hyblyg i fyfyrwyr sydd am ddilyn pynciau gwahanol sy’n datblygu sgiliau iaith.Drwy astudio Rheoli Busnes, byddwch yn meithrin gwybodaeth drylwyr am y prif ddisgyblaethau sy’n berthnasol i reoli a busnes, ynghyd â gwerthfawrogiad o’r gwahanol feysydd swyddogaethol sy’n rhan o sefydliadau busnes. Felly, byddwch yn datblygu craidd cadarn o wybodaeth ym maes Rheoli Busnes a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar sylfeini cryf i arbenigo mewn meysydd sy’n ennyn eich diddordeb ac yn adlewyrchu eich dyheadau o ran gyrfa. Drwy astudio’r Gymraeg, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel yn yr iaith ei hun, yn ogystal â datblygu dealltwriaeth drylwyr o’i lle yn y Gymru gyfoes. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, cewch gyfle i ddatblygu arbenigedd drwy ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol. Mae'r rhain yn ymdrin ag amrywiaeth o feysydd sy’n arbennig o berthnasol i reoli a busnes, gan gynnwys cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, cymdeithaseg iaith, sosioieithyddiaeth, technoleg iaith a chyfieithu proffesiynol, yn ogystal â phynciau llenyddol, ieithyddol a diwylliannol.Mae’r Ysgol Busnes yn darparu ar gyfer myfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa mewn busnes a rheoli, gan adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes. Mae cyfres o gyrsiau ar gael i’w gwneud ym maes Rheoli Busnes, ac mae'r cynllun newydd hwn yn ychwanegu at ein portffolio ac yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio'r Gymraeg ochr yn ochr â Rheoli Busnes.Mae Cymraeg yn ddisgyblaeth ddeinamig ac amrywiol, ac mae'r ystod eang o fodiwlau arbenigol a gynigir gan yr Ysgol yn adlewyrchu ei chyfoeth. Mae llawer o feysydd dan sylw wrth astudio’r Gymraeg sydd, yn naturiol, yn ategu astudio busnes a rheoli, fel cynllunio ieithyddol (yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector), polisi iaith a thechnoleg iaith.Agwedd werthfawr arall ar ddarpariaeth yr Ysgol ar gyfer israddedigion yw'r ffordd y mae modiwlau llenyddol, diwylliannol a chreadigol yn pwysleisio cyd-destun diwylliannol ehangach y Gymraeg. Mae modiwlau mewn ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth plant a threftadaeth a thwristiaeth, er enghraifft, yn cyfuno gwybodaeth am bwnc arbenigol, y cyd-destun diwylliannol a sgiliau perthnasol er mwyn cyfoethogi dealltwriaeth myfyrwyr o’r Gymraeg yn y Gymru gyfoes. Gallai modiwlau o'r fath fod yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd o bosibl am ddatblygu gyrfa yn y diwydiant creadigol, y diwydiant cyhoeddi neu’r diwydiant treftadaeth, er enghraifft.Mae Ysgol y Gymraeg hefyd yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau llenyddol, diwylliannol a chreadigol i fyfyrwyr sydd o bosibl am ddatblygu gyrfa yn y diwydiant cyhoeddi neu’r diwydiant treftadaeth, er enghraifft.A hithau’n adnabyddus am ansawdd ac effaith ei hymchwil, mae darpariaeth yr Ysgol yn y Gymraeg ar gyfer israddedigion wedi’i chynllunio i fod yn berthnasol i’r Gymru gyfoes. Mae Ysgol y Gymraeg yn ceisio cynhyrchu graddedigion dwyieithog a galluog â dealltwriaeth drwyadl o'r iaith Gymraeg, ei diwylliant a'i lle mewn cymdeithas fodern.Bydd gan raddedigion y cwrs Rheoli Busnes a’r Gymraeg sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol da iawn, wedi’u cyfuno â chraffter busnes dwyieithog sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr yn y gweithle cystadleuol sydd ohoni.Bydd myfyrwyr sy’n gwneud y cwrs hwn yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Cymhelliant o £500 y flwyddyn gan y Coleg Cymraeg Cen

Application deadline

15 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

£ 18,450per year

Tuition fees shown are for indicative purposes and may vary. Please check with the institution for most up to date details.

Entry requirements

Choose a qualification

A level : ABB - AAB

including grade B in Welsh first language at A- or AS-level, or other subjects studied through the medium of Welsh. Second language Welsh students are not eligible for this programme.

VIEW MORE

Do you need to know more?

Ask a question directly and subscribe to this university

REQUEST INFO

University information

Cardiff University

 • University League Table

  25th

 • Campus address

  Cardiff University, PO Box 921, Cardiff, Cardiff, CF10 3XQ, Wales

Cardiff University has a welcoming and vibrant international community, with over 8,600 students coming from more than 130 countries.
Cardiff is a truly global institution, with more than 200 partnerships and formal research links worldwide giving its students access to unique opportunities.
In addition to a wide range of support services, your studies will be guided by a personal tutor able to give you both academic and professional advice.

Subject rankings

 • Subject ranking

  30th out of 122 5

  2nd out of 10

 • Entry standards

  / Max 209
  146 69%

  26th

  4
 • Graduate prospects

  / Max 100
  78.0 78%

  23rd

  10
 • Student satisfaction

  / Max 5
  3.72 74%

  116th

  27
 • Entry standards

  / Max 199
  168 100%

  1st

  2
 • Graduate prospects

  / Max 100
  n/a

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.34 87%

  4th

  2

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!