We use cookies to ensure the best user experience and to serve tailored advertising. To learn more about our cookies and how to manage them, please visit our cookie policy

I AGREE
Close icon

Personalise what you see on this page.

Choose from the options below. We'll show you information based on your current location as default.

I'M FROM

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LIVING IN

 • United States
Please select so we can show the most relevant content.

LOOKING FOR

 • Undergraduate courses
Please select so we can show the most relevant content.
Viewing as a student from United States living in United States interested in Undergraduate courses

Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi BA (Hons)

Aberystwyth University

Add to favourites

Course options

 • Qualification

  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

 • Location

  Main Site (Aberystwyth)

 • Study mode

  Full time

 • Start date

  27-SEP-21

 • Duration

  3 Years

Course summary

**Pam astudio’r BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi yn Aberystwyth?**- Bydd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn dy dywys i fyd creadigol mewn lleoliad heb ei ail. Ar lan y môr yng Ngheredigion, yng nghalon Cymru, byddi’n rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion.- Mae holl staff academaidd yr Adran yn ysgolheigion sy’n gwneud ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu meysydd astudio, gan gynnwys cyhoeddi llenyddiaeth, golygu a phrawf-ddarllen, a chyfieithu creadigol.- Byddi’n elwa ar gefnogaeth gan ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol sy’n fardd ac yn awdur cyhoeddedig.- Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r adran hynaf o’i bath – a chanddi gysylltiadau â gweisg, cyrff a mudiadau creadigol ar hyd a lled y wlad.- Os wyt ti’n mwynhau dysgu ieithoedd, gelli ddewis dysgu iaith Geltaidd arall yn ogystal â’r Gymraeg, sef Llydaweg, Gwyddeleg neu Aeleg yr Alban.- Bydd profiadau llenyddol cyhoeddus yn chwarae rhan bwysig yn y radd hon hefyd ac yn llwyfannau bywiog i weithgareddau’r cwrs, ee Cicio’r Bar, sef digwyddiad llenyddol chwarterol yng Nghanolfan y Celfyddydau, y Noson Llên a Chân flynyddol, a chylchgrawn llenyddol Y Ddraig.- Mae gan yr Adran gysylltiadau cryf â chyhoeddwyr a sefydliadau llenyddol lleol ac o’r herwydd mae’n rhan o gymuned greadigol eang a bywiog.- Bydd cyfle iti ymgymryd â phrofiad gwaith perthnasol.- Byddi’n gallu manteisio ar agosrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i hadnoddau gwych.- Bydd y cwrs hwn yn sylfaen gadarn i yrfa ym maes ysgrifennu creadigol a chyhoeddi.Mae ein modiwlau craidd yn cyflwyno ystod eang o sgiliau hanfodol: dealltwriaeth o wahanol ffurfiau llenyddol sylfaenol a’r gallu i’w harfer, ymateb yn hunanfeirniadol, ysgrifennu Cymraeg cywir mewn gwahanol gyweiriau, dealltwriaeth o’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt ac, yn bennaf oll, y gallu i ysgrifennu’n gryno ac yn fwriadus. Byddwch hefyd yn astudio amrywiaeth eang o wahanol fodiwlau dewisol.Mae tri llwybr ar gael: 1 Llwybr iaith gyntaf gyda lefel A; 2 Llwybr ail iaith; 3 Llwybr iaith gyntaf heb lefel ADyma rai o’r modiwlau a gynigir ar y cwrs hwn:Y flwyddyn 1af - Craidd: Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol; Sgiliau Astudio Iaith a Llên; Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar (iaith gyntaf); Ysgrifennu Cymraeg Graenus (ail iaith ac iaith gyntaf heb Lefel A) - Dewisol: Beirdd a Llenorion o 1900 Hyd Heddiw; Themâu a Ffigyrau Llên c.550–1900; Cymru a’r Celtiaid; Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad; Llydaweg: CyflwyniadRhai o fodiwlau Craidd yr 2ail a’r 3edd flwyddyn: Gweithdai Ysgrifennu Creadigol; Gloywi Iaith; Y Golygydd a’r Diwydiant Cyhoeddi; Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol; a'r modiwlau dewisol: Y Gymraeg yn y gweithle; Y Gynghanedd: Astudiaethau Trosi ac Addasu; Y Cyfieithydd a’r Sector Cyfieithu; Testunau bob lliw: darllen testunau Cymraeg LHDT+; Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif 1979–; Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar; Rhyddiaith y Dadeni; Dafydd ap Gwilym a’i gyfoeswyr; Pedair Cainc y Mabinogi; Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth yng Nghymru 1400–1800; Traethawd Estynedig; Cymraeg Ddoe a Heddiw: cyflwyniad i ieithyddiaeth.**Sut bydda i’n cael fy addysgu?** Yn y flwyddyn gyntaf, byddi’n datblygu seiliau cadarn ar gyfer meithrin sgiliau ysgrifennu, a byddi’n adeiladu ar hynny yn yr ail a’r drydedd flwyddyn drwy weithio’n fwy annibynnol o dan gyfarwyddyd. Erbyn y drydedd flwyddyn, bydd modd iti arbenigo ar un neu fwy o ffurfiau drwy weithio’n fwy annibynnol yn y modiwl Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol. Cefnogir y llwybr hwnnw drwy gydol y cwrs gradd gan fodiwlau craidd a dewisol sy’n rhoi sail ieithyddol a llenyddol gadarn iti gyflawni’r gwaith. **Sut bydda i’n cael fy asesu?** Byddi’n cael dy asesu ar sail arholiadau, profion ac ymarferion iaith, gwaith cwrs, gwaith prosiect, traetha

Application deadline

15 January

Tuition fees

Students living in United States
(international fees)

£ 13,600per year

Tuition fees shown are for indicative purposes and may vary. Please check with the institution for most up to date details.

University information

Aberystwyth University

 • University League Table

  58th

 • Campus address

  Aberystwyth University, Penglais, Aberystwyth, United Kingdom, SY23 3FL, Wales

Welcoming international students since 1872. Over 100 different nationalities are represented on campus, creating a truly multicultural learning environment.
Highly-rated teaching (TEF Gold) and a high rate of graduate employability.
Generous scholarships and bursaries for international students.

Subject rankings

 • Subject ranking

  43rd out of 97 12

  12th out of 53 1

 • Entry standards

  / Max 190
  123 61%

  37th

  31
 • Graduate prospects

  / Max 100
  66 66%

  37th

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.19 84%

  9th

  11
 • Entry standards

  / Max 168
  126 74%

  15th

  10
 • Graduate prospects

  / Max 100
  65 65%

  10th

 • Student satisfaction

  / Max 5
  4.43 89%

  7th

  5

Is this page useful?

Yes No

Sorry about that...

HOW CAN WE IMPROVE IT?

SUBMIT

Thanks for your feedback!